člen evropského sdružení RIPE, nezávislý ISP s vlastními IP adresami

DAT je nezávislý poskytovatel internetu, je členem mezinárodního sdružení RIPE a má tak status LIR (Local Internet Authority). RIPE (Réseaux IP Européens) se sídlem v Amsterdamu je hlavní autorita pro řízení internetu v Evropě. DAT má jako člen tohoto sdružení přidělen vlastní prostor IP adres a pro tyto adresy přiděleno číslo vlastního Autonomního systému (AS39235).

Mechanizmus autonomních systémů je základní nástroj globálního směrování internetového provozu. Vlastní AS umožňuje společnosti DAT nezávisle nakupovat na trhu zahraniční konektivitu za nejvýhodnějších podmínek a propojovat se s ostatními národními operátory. Internetová konektivita poskytovaná na linkách společnosti DAT je tak na špičkové úrovni.

duplikace všech hlavních prvků páteřní sítě

Připojení do světového a českého internetu v telehouse CE Colo je zajištěno dvěma nezávislými linkami do zahraničích sítí, redundantním připojením do peeringového centra českého internetu NIX a samostatným peeringem se společností Superhosting, významným poskytovatelem hostingu českého internetového obsahu.

Do regionu jihovýchodní Moravy vedou dvě nezávislé optické trasy 10 Gbps od dvou různých operátorů na dvě různá místa. Ta jsou pak navzájem propojena vlastní optickou trasou 10 Gbps. Výpadek jedné linky ani výpadek jednoho páteřního routeru nebo switche proto nevede k přerušení internetového připojení u koncového uživatele.  

vlastní hostingové centrum

Hostingové centrum společnosti DAT je umístěno v prostoru mimo sídlo společnosti z důvodu decentralizace technologie. Jedná se o klimatizovaný prostor s řízenou kontrolou vstupu a elektronickou zabezpečovací signalizací a elektronickou požární signalizací. Hostingové centrum je na datovou síť napojeno dvěma optickými linkami o kapacitě 10 Gbps a samostatnou zálohou vysokorychlostním mikrovlnným spojem. K dispozici je záložní generátor s automatickým startem při výpadku napájení elektrickou energií.

provoz na síti řídí speciální informační systém

Údaje o více než 13 000 zákaznických linkách, aktivních prvcích sítě DAT a dalších službách zákazníků jsou vedeny ve specializovaném informačním systému, který je výsledkem vlastního vývoje. Tento systém řídí všechny routery, mikrovlnné přístupové body sítě a switche, ale také provoz mailových a www služeb v hostingovém centru. IS je integrován s CRM systémem pro správu zákaznických požadavků a billingovým systémem, který zajišťuje automatickou fakturaci služeb zákazníků.

Top reference

Kordárna, a. s.

Slovácké vodárny a kanalizace

Uherskohradišťská nemocnice

Mesit holding a. s.

Připojení všech provozů Hamé

AVX Czech Republic

Lidé

Radek Malinovský

Radek Malinovský

  • hlavní správce distribuční sítě
Roman Obdržálek

Roman Obdržálek

  • technik radiových spojů

Radek Keňo

  • IP technik

Ivan Balíček

  • technik radiových spojů

Jakub Baláž

  • IP technik

Matěj Šmýra

  • IP technik