inženýrská a projekční činnost

Každý projekt budování IT infrastruktury je vypracován na základě vstupní analýzy, která sestává z analýzy technického stavu stávajících sítí a IT infrastruktury a z analýzy potřeb zákazníka. Pokud má zákazník vypracovánu komplexní IT strategii, je v dokumentaci projektu rovněž zohledněna a zahrnuta.

V rámci kvalifikované analýzy technického stavu probíhá revize strukturované kabeláže (topologie sítě, parametrická kontrola instalovaných fyzických rozvodů) a aktivních prvků. Zákazník definuje své potřeby z pohledu rozlohy sítě a požadovaných funkcí (pozice koncových zařízení, které lokality a budovy chce připojit, klíčové komunikační potřeby).

strukturovaná kabeláž včetně aktivních prvků

Strukturovaná kabeláž je budována ve hvězdicové topologii, rozvody jsou ukončeny datovou zásuvkou a propojovacím patch panelem v datovém rozvaděči. Pro metalické rozvody strukturované kabeláže lze volit od cat 5. E, kategorie 6A až po kategorii 7 jako univerzální hierarchický kabelážní systém, použité komponenty splňují specifikace definované normou EIA/TIA 568.

Aktivní prvky jsou vybírány tak, aby byl optimálně využit nejen jejich potenciál v okamžiku nasazení, ale byla zajištěna také rezerva pro rozvoj v nejbližším období.

mikrovlnné spoje a optické trasy

Pro zákazníky budujeme na klíč mikrovlnné spoje. Součástí nabídky je kompletní portfolio bezdrátových spojů, které společnost DAT používá na své síti, od WiFi až po licencované vysokokapacitní dvoubodové spoje. Dostatečné zásoby náhradních dílů skladem zaručují rychlý servis v případě technické závady.

Optické rozvody jsou vhodné pro vysokokapacitní spoje na malé i velké vzdálenosti, odolné proti elektromagnetické interferenci (rušení). Součástí realizace optických sítí je obvykle také stavební řízení - vyřízení územního rozhodnutí na základě zpracované projektové dokumentace a vyřešení majetkových záležitostí (služebnosti).

elektronické systémy pro moderní budovy

Doplněním portfolia výstavby infrastruktury datových sítí jsou ostatní slaboproudé rozvody a elektronické systémy, kam patří systémy prostorové, plášťové a perimetrické elektronické zabezpečovací signalizace, systémy elektronické požární signalizace, CCTV systémy, docházkové systémy a systémy kontroly vstupu.

Top reference

Uherskohradišťská nemocnice

Aircraft Industries, a. s.

Metropolitní síť města Uherské Hradiště

Ostronet - síť mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Budování IT infrastruktury pro AVX Czech Republic

Lidé

Roman Obdržálek

Roman Obdržálek

  • výstavba radiových spojů

Ivan Balíček

  • výstavba radiových spojů