2016
Prosinec
Nový vizuální styl a nový web

21. prosince 2016 jsme uvedli do provozu novou webovou prezentaci Základní školy UNESCO Uherské Hradiště.

Nový web je výsledkem komplexně řešeného projektu a jeho kvalita odpovídá pečlivé realizaci jednotlivých dílčích kroků. Na přesnou analýzu komunikačních potřeb školy navázala nová definice vizuálního stylu. Výsledkem je moderní webová prezentace, která vyjadřuje ambici školy být moderním vzdělávacím zařízením s působností v rámci širšího regionu.

www.zsunesco.cz