DATPROFIT

Komplexní program profesionálních služeb v oblasti IT.

Proč jsme se rozhodli DATPROFIT nabízet

Vysoká konkurence na telekomunikačním trhu

V době saturace trhu s internetovou konektivitou jsme hledali způsob, kterým bychom jasně vyjádřili přidanou hodnotu námi poskytovaných služeb. Případy cenových válek o firemní zákazníky, kde byl hlavním kritériem kontraktu poměr mezi cenou a kapacitou poskytnuté linky, nás přiměly akcentovat služby, které s internetovým připojením těsně souvisejí a jejichž ucelené koncepční řešení může přinést jednak uživatelský komfort, jednak úspory. 

Zkušenosti s rizikovostí příliš rozptýlených IT služeb u zákazníka

Řešili jsme již příliš mnoho případů, kdy jsme byli pouze jedním kamínkem v pestré mozaice služeb, které zákazník odebíral od různých dodavatelů. V některých případech bylo jen velmi obtížné zjistit příčinu problému, který zákazníkovi ztěžoval či úplně znemožňoval plnohodnotné využívání některé z vymožeností internetu. Místo rychlé cesty k nápravě docházelo k průtahům, které plynuly ze složité výměny informací mezi několika stranami, případně z nevůle spolupracovat ve prospěch společného zákazníka. Sdružení služeb u jednoho poskytovatele se po těchto zkušenostech jeví jako optimální řešení. Zákazník získává jistotu, že jeho problém bude řešen, nikoli pouze komunikován.

Proč si DATPROFIT můžeme dovolit nabízet

Disponujeme velmi kvalitním technickým i odborným zázemím napříč několika oblastmi IT. 

Oblasti programu DATPROFIT

Internetové připojení

Hlasové služby

Cloud a hostingové služby

Budování infrastruktury IT

Servis IT

Tvorba webů a on-line marketing

Vzdělávání

www.datprofit.cz