framework pro tvorbu sémantického webu

Webový framework je balík software, který slouží jako nástroj při programování www aplikací. S grantovou podporou projektu EU jsme vyvinuli vlastní framework s prvky sémantického webu (web 3.0.). Informace v něm mají dobře definovaný význam. To umožňuje pokročilou práci s daty a jejich efektivní zpracování pro malé www aplikace i rozsáhlé www portály. Náš vývojový projekt „Inovace a další rozvoj aplikací založených na sémantickém webu“ byl agenturou CzechInvest oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 druhým místem v kategorii ICT a strategické služby.

Aplikace využívají čtvrtou generaci vlastního frameworku Windmill, který je naprogramován v jazyce Python. Jako úložiště slouží databáze PostgreSQL s rozšířeními pro ukládání strukturovaných i nestrukturovaných dat a metadat ve formě, která umožňuje nasazení technologií sémantického webu. Pro programování klientské čášti aplikace, která běží v prohlížeči, jsou použity moderní webové technologie, což usnadňuje nasazení od desktopů po mobilní zařízení.

informační systém pro řízení provozu na síti

Dlouhodobě vyvíjíme vlastní specializovaný informační systém, který je centrálním prvkem řízení provozu naší telekomunikační sítě. Informační systém je vytvořen jako www aplikace a je postaven nad vlastním frameworkem, ve kterém vytváříme také aplikace pro koncové zákazníky. Systém zajišťuje veškerou agendu potřebnou k poskytování služeb, jeho klíčovou funkcí je však distribuované řízení sítě a služeb.

Informační systém se pomocí unikátní technologie síťových agentů připojuje na jednotlivá síťová zařízení a servery, zajišťuje jejich konfiguraci podle údajů v centrální databázi a monitoring jejich fungování. Pomocí agentů tak IS řídí specializované servery v hostingovém centru a služby na nich (mailservery, www služby, virtuální servery, VoIP ústředny), určuje rychlostní parametry linek nebo monitoruje a řídí provoz páteřních prvků sítě. Tato architektura je použita pro fungování všech nabízených telekomunikačních a IT služeb.

softwarová telefonní ústředna

Ve spolupráci s odborníky ze Slezské univerzity v Opavě vyvíjíme softwarovou ústřednu postavenou nad open source softwarem Asterisk. Ústředna tvoří kompletní telefonní systém, který nahrazuje tradiční hardwarové či automatické pobočkové ústředny. Její výhodou je nízká pořizovací cena proti tradičním hardwarovým PBX a snadná rozšiřitelnost počtu poboček a funkcí na míru bez nutnosti pořizovat drahé rozšiřovací hardwarové moduly.

Ústředna využívá standard SIP, podporuje proto velké množství přístrojů. Pomocí odpovídajících převodníků je možné softwarovou ústřednu plně integrovat také do stávajících telefonních rozvodů.

řešení virtualizované serverové platformy

Na základě zkušeností s virtualizací serverů v hostingovém centru a v hlavních přístupových bodech sítě jsme vyvinuli řešení virtualizované serverové platformy pro zákazníky. Virtualizace je založena na software KVM (for Kernel-based Virtual Machine). Řešení je doplněno sadou předem připravených softwarových serverů, které nabízejí funkce v oblasti bezpečnosti, internetových služeb a integrace uživatelských účtů.

Virtualizace s využitím KVM umožňuje provoz virtuálních počítačů na platformě Linux i Windows. Naše řešení poskytne integraci uživatelských účtů na bázi protokolu LDAP včetně www rozhraní pro správce na platformě Linux. Provoz Windows Serveru s Active Directory jako samostatného virtuálního serveru integrovaného do jednotné správy uživatelů pak zajistí plnohodnotnou integraci pracovních stanic na platformě Windows do celého řešení.

Pokud je pro zákazníka efektivnější mít některé virtuální servery a datová úložiště ve vlastních prostorách, na klíč pro něj vytvoříme a zajistíme provoz malého privátního hostingového centra na jeho lokální síti.

Top reference

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Slezská univerzita v Opavě

Lidé

Radek Malinovský

Radek Malinovský

  • vývoj na platformě Linux
Marek Blaha

Marek Blaha

  • vývojář frameworku a specializovaného IS