promyšlená struktura a funkce

Bez ohledu na aktuálně nejmodernější technologie a marketingové postupy se řídíme třemi jednoduchými pravidly tvorby webů: 1. ujasnit si, k čemu chce zákazník web využívat, 2. podle toho vytvořit web jako nástroj, 3. podpořit zákazníka v tom, aby dokázal tento nástroj využívat k dosažení stanovených cílů. O úspěchu nového webu se zásadně rozhoduje už u bodu jedna, kdy je na základě vstupní analýzy vypracován návrh řešení, zejména struktura a funkce webu.

Vstupní analýza zkoumá potřeby zákazníka, cílové skupiny, konkurenci, klíčová slova a cíle webu. Návrh řešení definuje strukturální design, typy informací, chování a speciální funkce webu, strategie dosažení cílů webu a plán nasazení a provozu. Tyto procesy provádíme u každého www projektu bez ohledu na jeho velikost. Liší se pouze rozsahem – pro složité projekty se vyplatí jejich důkladné provedení, pro malé projekty nesmí chybět, je však nutné je provést maximálně efektivně.

moderní grafika, funkční uživatelské rozhraní

I když zákazník někdy očekává představení finálního grafického návrhu www stránek už na první schůzce, navrhování a realizace grafiky webu prostupuje celým procesem jeho výroby. Nejprve je nutné dobře poznat představu klienta a zhodnotit vstupní podklady. Poté je možné vytvořit první skici s návrhy grafiky a v diskuzi se zákazníkem vybrat grafické řešení. Samotná realizační práce fakticky začíná v okamžiku, kdy je zřejmá struktura webu, požadavky na funkčnost a je definováno, kolik a jakých typů stránek (šablon) bude potřeba navrhnout. Grafické práce pak končí až doladěním detailů těsně před zveřejněním webu. Pokud je tento postup dodržen, výsledná grafika respektuje funkce webu a vytváří interaktivní a funkční uživatelské rozhraní.

sémantický web – web informací

Dbáme na to, aby informace na webu měly dobře definovaný význam. Kromě samotné informace k tomu pomáhají metadata, která informace popisují a upřesňují. Pro každý typ informací jsou metadata jiná - u novinky je například důležité datum zveřejnění, u popisu produktu jeho dostupnost, u karty zaměstnance jeho pracovní zařazení.

Jasná sémantika umožňuje data strojově automaticky zpracovat a nabídnout uživatelům webu vždy ty informace, které právě požadují. Informace mohou být na webu dobře kontextově provázány – například u novinky může být odkaz na produkt avizovaný v jejím textu a kartu zaměstnance, který o produktu podá podrobnější informace. Dobře definovaná sémantika také usnadňuje vytváření speciálních funkcí na míru a tvorbu rozsáhlých portálů a webových informačních systémů.

komunikační strategie v on-line prostředí

Návrh řešení dobrého webu respektuje stanovené strategické cíle a web se může stát klíčovým nástrojem zákazníka v on-line prostředí. Uvědomujeme si, že až ve chvíli, kdy je web technicky hotov, začíná skutečná práce na jeho využití. Při realizaci komunikační strategie nabízíme zákazníkům metodickou pomoc i konkrétní služby.

Zákazník může využít dodávku tvorby obsahu (copywriting, jazyková korektura, překlady, import dat ...), zaškolení editorů a podporovaný provoz v několika prvních měsících po spuštění www aplikace (kontrakt na drobné úpravy obsahu, grafiky a funkcí webu na základě prvních zkušeností s jeho provozem). Úspěšnou strategii v on-line prostředí doplňuje aktivní www marketing – monitoring využívání webu a průběžná podpora SEO, realizace on-line kampaní (PPC reklama, newsletterové kampaně).

Top reference

Portál Holdingu SYNOT

Microsite Retro

Portál Uherskohradišťské nemocnice

Portál školství Jihomoravského kraje

Portál Asociace lanové dopravy

Lidé

Marek Blaha

Marek Blaha

  • programátor www aplikací
Pavel Veselý

Pavel Veselý

  • front-end developer