distribuční síť

Kordárna, a. s.

Připojení všech závodů včetně zahraničních. Komplexní řešení VoIP komunikace.

Slovácké vodárny a kanalizace

Zabezpečené propojení poboček společnosti a vodárenských zařízení, internetová konektivita.

Uherskohradišťská nemocnice

Vysokokapacitní optické připojení na páteřní síť společnosti DAT, internetová konektivita.

Mesit holding a. s.

Internetová konektivita pro celou skupinu firem. Hlavní linka na optické trase, záložní linka na vysokokapacitním radiovém spoji. V případě nutnosti dojde k automatickému směrování provozu na záložní linku.

Připojení všech provozů Hamé

Bezpečné propojení všech závodů pomocí VPN do centrálního internetu v hostingovém centru společnosti DAT, dynamická záloha VPN linek, centrální internet zabezpečen firewallem Cisco ASA, řešení VoIP pro všechna pracoviště.

AVX Czech Republic

Připojení centrály i poboček, bezpečné propojení pracovišť pomocí VPN.

infrastruktura IT

Uherskohradišťská nemocnice

Optická síť propojující všechna oddělení s centrálnim objektem.

Aircraft Industries, a. s.

Optická datová síť v rozsáhlém areálu, strukturovaná kabeláž v prostorách výrobního závodu.

Metropolitní síť města Uherské Hradiště

Výstavba a servis optické sítě.

Ostronet - síť mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Výstavba a servis páteřních prvků sítě, dodávka konektivity, řízení provozu specializovaným informačním systémem.

Budování IT infrastruktury pro AVX Czech Republic

Vysokokapacitní mikrovlnné spoje, realizace strukturované kabeláže a telefonie.

vývoj

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Součinnost ve vědeckovýzkumné oblasti, transferu technologií a inovacích na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené s Fakultou multimediálních komunikací, dlouhdobá spolupráce se zaměřením na sledování trendů uživatelského rozhraní webových aplikací.

Slezská univerzita v Opavě

Dlouholetá spolupráce na vývoji softwarové ústředny, speciální odborná školení na míru pro techniky společnosti DAT.

web

Portál Holdingu SYNOT

Řešení 14 webových aplikací na vlastních doménách postavených nad společnou databází a redakčním systémem.

Microsite Retro

Prezentace produktové řady Retro firmy Los kachlos v důsledně responzivním designu.

Portál Uherskohradišťské nemocnice

Komplexní řešení vizuálního stylu a webové komunikace s veřejností. Využití principu sémantického webu umožňuje, že jsou informace snadno dohledatelné a neduplikují se.

Portál školství Jihomoravského kraje

Pokročilý katalog 1200 škol, přehled učebních oborů, informace pro školy, prostory pro společnou práci, 34 000 registrovaných uživatelů, systém pro řízení soutěží.

Portál Asociace lanové dopravy

Webová aplikace s výraznou prezentační funkcí a pokročilou vnitřní agendou. V rozsáhlém informačním systému působí 1080 subjektů, které vedou nutnou provozní dokumentací 1509 zařízení.